Lista e Kandidatëve Fitues / Raundi III (2020-2021)

Kolegji Universitar Bedër shpall fituesit e Raundit të Tretë për programet bachelor, të integruar të ciklit të dytë, si dhe për ato me karakter profesional. Regjistrimet për këtë raund nisin më datë 21 Tetor dhe përfundojnë në 26 Tetor 2020, pranë Sekretarisë Mësimore të Kolegjit Universitar Bedër.
 
Dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim:

a) Dokument identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë);
b) Fotokopje e noterizuar e Diplomës së Maturës Shtetërore së bashku me listën e notave;
c) Dy fotografi të vogla personale;
d) Mandati bankar i pagesës së regjistrimit.

Kandidatët do të gjejnë emrat fitues duke klikuar mbi programin për të cilin kanë aplikuar:


Kujtojmë që ky raund është i fundit për regjistrimet në programet bachelor, të integruar të ciklit të dytë dhe ato profesionale.

Kontakt:
Tel: +355673427001
Email: [email protected]
 
Ju mirëpresim!