Stafi Akademik

 
Nr. Emër mbiemër Titulli Fusha kërkimore Pozicioni Full time
Part time
1 Ahmet Ecirli Prof.Assoc.Dr. Edukim Dekan i Fakultetit Full time
2 Ana Uka Doktorant Anglisht Lektor Full time
3 Enkeleda Jata MA Anglisht Lektor Part time
4 Artur Jaupaj Dr. Anglisht Lektore Part time
5 Bünyamin Çağlayan Dr. Turqisht Lektor Full time
6 Elida Tabaku Prof.Assoc.Dr Anglisht Lektor Part time
7 Arti Omeri MA Anglisht Lektor Full time
8 Rudina Güleker Doktorant Anglisht Përgjegjëse e Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Angleze Full time
9 Sadullah Yılmaz Doktorant Turqisht Lektor Full time
10 Skender Bruçaj Doktorant Psikologji Lektor Full time
11 Adem Balaban Dr. Turqisht Përgjegjës i Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Turke Full time
12 Adriatik Deriaj Dr. Turqisht Lektor Part time
13 Etleva Gogu MA Gjuhë Shqipe Lektor Part time
14 Anita Neziri Doktorant Anglisht Lektor Part time
15 Elvana Shtepani Doktorant Anglisht Lektor Part time
16 Lavderim Shahinaj MA Anglisht Lektor Part time
17 Rregjina Gokaj Dr. Anglisht Lektor Part time
18 Bavjola Shatro Dr. Anglisht Lektor Part time
19 Enriketa Sogutlu   Anglisht Lektor Full time
20 Matilda Likaj Doktorant Edukim Lektor Full time
21 Elona Vrenezi   Anglisht Lektor Part time
22 Ervin Balla   Anglisht Lektor Part time
23 Anisa Prifti   Anglisht Lektor Part time
24 Robert Cook   Anglisht Lektor Part time
25 Pamela Cohn   Anglisht Lektor Part time
26 Carrie Ann Morgan   Anglisht Lektor Part time
27 Katherine Lee Kyes   Anglisht Lektor Part time
28 Hasan Uğur Dr. Edukim Lektor Full time
30 Gülay Yurt Doktorant Turqisht Lektor Full time
31 Ömer Yürekten   Turqisht Lektor Part time
 
Prof.Assoc.Dr. Ahmet Ecirli është pergjegjës i departamentit. Ka kryer studimet Bachelor në Universitetin “Bogazici”, në Stamboll të Turqisë. Masterin dhe Doktoraturën e ka kryer në University of Bucharest, Romania, në Rumani.
MSc. Ana Uka është zëvendëspergjegjëse e Departamentit. Ka kryer studimet Bachelor në Universitetin e Stambollit, në Stamboll të Turqisë. Masterin e ka kryer në Universitetin “Leiden”, të Hollandës dhe doktoranturën e ka kryer në Universitetin “Clemson”,te Karolina e Jugut në SHBA.
Dr. Hasan Ugur: Ka kryer studimet Bachelor në Universitetin “Bogazici”, në Stamboll të Turqisë. Masterin e ka kryer në Universitetin “Sakarya” të Turqisë dhe studimet doktorale në Akademine e Arsimit Kërkeze, në Bishkek të Kërgistanit.
Dr. Arban Uka: Ka kryer studimet Bachelor në Universitetin Teknik të Lindjes së Mesme,  në Ankara të Turqisë. Masterin dhe studimet e doktoraturës i ka kryer në Universitetin e Teksasit në Austin, në Teksas.
Dr. Tidita Abdurrahmani: Ka kryer studimet Bachelor në universitetin “Luigj Gurakuqi”, në Shkodër. Master dhe studimet e doktoraturës i ka kryer në universitetin “Graz”, në Vienë të Austrisë.
MA Matilda Likaj: Ka kryer studimet Bachelor dhe Master në Universitetin “Selcuk”,në Konya të Turqisë. Doktoraturën e ka kryer në Universitetin e Tiranës, në Shqipëri.
MA Ambera Duka: Ka kryer studimet Bachelor në Universitetin “Aleksander Xhuvani”, të Elbasanit në Shqipëri. Studimet Master dhe doktoraturën i ka kryer në Universitetin e Tiranës, në Shqiperi.
Prof. Asc.Dr. Elida Tabaku  ka mbaruar studimet pasuniversitare në pedagogji dhe psikologji. Aktualisht, mban  gradën shkencore “Doktor” në Mësimdhënia e gjuhës së huaj, në Universiteti i Tiranës.
Dr. Bavjola Shatro: Ka kryer studimet Bachelor dhe Master në Universitetin e Tiranës dhe mban mban gradën shkencore “Doktor” në profilin Studime letrare. 

Dr. Yakup Cetin: Ka kryer studimet Bachelor  në TEFL në Universitetin e Bosforit.   Masterin e ka kryer në  universitetin  “Haxhetepese” për  Mësimdhënie e gjuhës angleze. Doktoraturën e ka kryer në të  njejtin profil në universitetin  pedagogjik “Sulkhan Saba Orbeliani”. 

Dr. Artur Jaupaj: Ka kryer studimet Bachelor dhe Master në Universitetin e Tiranës në Gjuhë dhe letërsi angleze dhe mban gradën shkencore “Doktor” për filozofi në Universitetin  e Ankarasë.
M.A. Elvana Shtepani: Ka kryer studimet Bachelor në Gjuhë dhe letërsi angleze, në Universiteti i Tiranës.Masterin në Mësimdhënien e gjuhës angleze e ka kryer në Universitetin e Tiranës  dhe është kandidate për  titullin “Doktor” pranë të njëjtit universitet .
M.A. Rudina Güleker: Ka kryer studimet Bachelor në Universitetin e Marmarasë në Shkenca politike dhe Marrëdhënie ndërkombëtare. Aktualisht, është kandidate për titullin “Doktor” në Universitetit Europian të Tiranës.
M.A Arti Omeri: Ka kryer studimet Bachelor në universitetin "Aleksandër Xhuvani" në Elbasan, për Gjuhë dhe letërsi angleze. Studimet master i ka kryer në Universitetin e Tiranës dhe Universitetin e Elbasanit në "Mësimdhënia e gjuhës angleze".
M.A. Anita Neziri:  Ka kryer studimet Bachelor dhe Master në Universiteti i Tiranës në Gjuhë dhe letërsi angleze.
M.A. Lavdrim Shahinaj: Ka kryer studimet Bachelor për Mësuesi në Universitetin e Windsorit dhe masterin për Filologji në Universitetin e JP Neofit Rilski, në Bullgari.
DR. Rregjina Gokaj: Ka kryer studimet Bachelor në universitetin "Luigj Gurakuqi" në Shkodër për Gjuhë dhe letërsi angleze. Studimet master  dhe doktoraturën i ka kryer në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në  Universitetin e Tiranës.