Departmentet

Fakulteti i Filologjisë dhe i Edukimit ofron studime të ciklit të parë dhe të ciklit të dytë në:

Programet e Ciklit të Parë (Bachelor)

Programet e Ciklit të Dytë (Master Profesional në Mësuesi)

  • Gjuhë Angleze për Arsimin e Mesëm,
  • Gjuhë Turke pë Arsimin e Mesëm,

Programet e Ciklit të Dytë (Master shkencor)