Konferenca Shkencore

KONFERENCA NDËRKOMBËTARE NË SHKENCAT E EDUKIMIT (ICES)

  1. Konferenca e parë ndërkombëtare e Shkencave të Edukimit “Sfidat, dhe Zhvillimi i Cilësisë në Arsimin e Lartë”, 22-23 Qershor 2012.
     
  2. Konferenca e dytë ndërkombëtare e Shkencave të Edukimit  "Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit në Arsim“, 29-30 Mars 2013.
     
  3. Konferenca e tretë ndërkombëtare e Shkencave të Edukimit, 24-25 Prill, 2014.

 

Kontakt

Adresa Rr.” Jordan Misja”, Tiranë- Shqipëri
e-Mail [email protected]
Web http://ices.beder.edu.al/
Tel +355 4 24 19 200
Fax +355  4 24 19 333