Stafi Akademik

 
Nr. Emër mbiemër Titulli Fusha kërkimore Pozicioni Full time
Part time
1 Tidita Abdurrahmani Prof.Assoc.Dr. Edukim Dekan i Fakultetit Full time
2 Arti Omeri Dr. Edukim Përgjegjës i Departamentit të Shkencave të Edukimit Full time
3 Ana Uka Doktorante Edukim Lektore Full time
4 Jonida Tirana Dr. Edukim Lektore Full time
5 Mehmet Aslan Dr. Edukim Lektor Full time
6 Erilda Ajaz Msc. Edukim  Lektore Full time
7 Eduina Maksuti Msc. Edukim Lektore Full time
8 Uran Kalej Msc Edukim Lektor Full time
9 Matilda Likaj Dr. Edukim Lektore Part time
10 Ornela Tabaku Msc. Edukim Lektore Part time
11 Enkeleda Jata Dr. Edukim Lektore Part time
12 Elvira Baze Dr. Edukim Lektore Part time
13 Lediona Asabella Dr. Edukim Lektore Part time
14 Lokman Coskun Dr.  Anglisht Përgjegjës i Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Angleze Full time
15 William Karl Martin Dr. Anglisht Lektor Full time
16 Isa Erbash Dr.  Anglisht Lektor Full time
17 Irena Shehu Dr. Anglisht Lektore Full time
18 Enriketa Sogutlu Dr. Anglisht Lektore Full time
19 Albana Cekrezi Doktorante Anglisht Lektore Full time
20 Zamira Hodo Msc. Anglisht Lektore Full time
21 Temisa Isufi Msc. Anglisht Lektore Full time
22 Elvana Shtepani Dr.  Anglisht Lektore Part time