ALBANIA CODE CAMP 2022

EVENTI KOMBËTAR I TRAJNIMIT NË PROGRAMIM
 
✅ Departamenti i Shkencave Kompjuterike pranë Fakultetit të Teknologjisë dhe Biznesit në Kolegjin Universitar Bedër organizon për herë të dytë Albania Code Camp.
 
✅ Code Camp Albania 2022 është një program ditor, i organizuar në disa hapësira kohore me disa sesione njëkohësisht. Çdo sesion ka të bëjë me një temë në fushën e softuerit. 
 
✅ Folësit profesionistë janë inxhinierë softuerësh, zhvillues front-end dhe back-end, arkitektë të sistemeve softuer dhe profesionistë të tjerë në shkenca kompjuterike dhe teknologjinë e informacionit dhe komunikimit. 
 
Datë: 23 Qershor 2022 
Vendi: Kolegji Universitar Bedër
 
Pjesëmarrës:
 
➡️ Studentë, maturantë, të diplomuar, profesionistë dhe përfaqësues të kompanive në fushën e zhvillimit të softuer, lektorë dhe çdokush tjetër i interesuar për kodimin dhe zhvillimin e softuer.
 
✅ Në fund të trajnimit pjesëmarrësit do të pajisen me certifikatë.
 
Pse duhet të zgjidhni Code Camp Albania 2022?
 
✅ Përmirësoni aftësitë tuaja
✅  Rrit njohjet profesionale
✅  Mundësi punësimi 
✅  Certifikim 
✅  Mësoni nga më të mirët