Studentët vizitë pranë agjencisë së marketingut Source One

Studentët e vitit të parë në programin Marrëdhënie me Publikun dhe Komunikim Marketingu, në kuadër të lëndës Reklama dhe Promocioni zhvilluan sot një vizitë pranë agjencisë së marketingut Source One.

Studentët të pritur nga Jori Vila, Account Director, patën mundësinë të kuptojnë dhe të shohin nga afër punën e një agjensie, strukturën, pozicionet e punës, detyrat e përgjegjësitë për çdo pozicion, funksionimin e zyrës, marrëdhënien dhe komunikimin me klientët, si dhe mënyrat për të kuptuar dhe bashkëpunuar me ata.
Gjithashtu, nëpërmjet shembujve të projekteve të ndryshme, studentët u njohën me fazat, hapat e një projekti si dhe proçedurat apo improvizimet që realizohen gjatë tyre.

Përfaqësuesja e agjensisë iu përgjigj pyetjeve të shumta te studentëve dhe theksoi kënaqësinë e agjensisë Source One për të mirëpritur këta studentë për të realizuar internshipe, praktika mësimore si dhe për të bashkëpunuar në projekte të ndryshme.